سفارش تبلیغ
صبا

امید

صفحه خانگی پارسی یار درباره

9 چیز زشت از 9 نفر زشت است

امام علی علیه السلام در روایتی به نه چیز اشاره می کنند که مشاهده آن از 9 نفر زشت تر است.
ایشان می فرمایند:
نه چیز زشت است و از نه کس زشت تر است تا از دیگران :
1- کوتاه دستی و بی عرضگی از پادشاهان و فرمانروایان
2- بخل ورزیدن از توانگران و ثروتمندان
3- زود خشمگین شدن از علماء
4- حرکات سبک و بچه گانه از میانسالان 
5- قطع رابطه از سوی سران و بزرگان 
6- دروغگویی از قضات
7- بیماری مزمن از پزشکان
8- بی حیایی و فحاشی از زنان 
9- تندی و عصبانیت از فرمانروایان
(مستدرک ج11 ص 369)